Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT Huyện Ba Tri

Văn bản chỉ đạo của Phòng GD Văn bản chỉ đạo của Phòng GD

VĂN BẢN MỚI
  CV số 790_KHTH V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
  CV số 789_KHTH V/v tăng cường công tác tuyên truyền cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của học sinh
  CV số 792_TCCB V/v triển khai Nghị quyết 102/2020/NQ-CP, Công văn số 5039/UBND-TH, Hướng dẫn số 1912/SNV-TCBC TCPCP
  Công văn 788/PGD ĐT-TVTB về việc hỗ trợ nghiệp vụ công tác thư viện
  Kế hoạch tổ chức Phiên giao dịch việc làm, hướng nghiệp, dạy nghề và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
  Thông báo đặc điểm, phương thức thủ đoạn của đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trển địa bàn tỉnh Bến Tre
  Thông báo thủ đoạn hoạt động của tội phạm
  CV số 787_KHTH V/v báo cáo tiếp nhận thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 các trường Tiểu học trên địa bàn huyện
  CV số 2369/TrH-TX v/v thông báo danh sách giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 (http://bentre.edu.vn/index.php?option=com_docman task=doc_download gid=12414 Itemid=86)

Văn Bản Liên Thông Từ Sở Giáo Dục

 Thông báo ý kiến chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban lần 1 năm học 2020-2021
 CV số 2398_VP v/v hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”
 CV số 2397_VP v/v đẩy mạnh công tác PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ những tháng cuối năm 2020
 CV số 2395_TH v/v đánh giá học sinh lớp 1 theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT
 CV số 2393_TrH-TX v/v tạm hoãn dự tập huấn về KTĐG kết quả học tập của học sinh.
 Quyết định số 768/QĐ-SGD&ĐT Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên dự tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
 Công văn số 2390/SGD&ĐT-VP về việc triển khai, quán triệt Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Công văn số 2392/SGD&ĐT-VP về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
 CV số 2382_CTTT v/v tăng cường công tác tuyên truyền cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của học sinh

Tin Từ Sở Giáo Dục Tin Từ Sở Giáo Dục

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos home Videos home

Tất cả videos
videos(02-11)

Liên kết Liên kết